Kursus i Ledelses- kommunikation

Skab mening, følgeskab og resultater med din kommunikation

På kursus i ledelseskommunikation arbejder du med de usynlige elementer, der måske ikke kan ses, men som kan mærkes, og som har så stor betydning i nutidig ledelse. I dag er det som regel ikke nok at være fagligt stærk som leder.

Lær at være til stede mentalt, emotionelt og fysisk. Bliv den leder, som medarbejderne har så meget tillid til, at de vil følge dig i medgang og modgang.
Når du finder koblingspunktet mellem dine værdier og medarbejdernes værdier, så har du et værdifællesskab, du kan bygge et stærkt fundament på. Tingene giver mening for alle, så alle kan bygge sammen.

På kursus i ledelseskommunikation lærer du at kommunikere din virksomheds mål eller strategi – om det er på en ølkasse på fabrikken eller med Power Point på en konference. Du kommer til at arbejde med at koble virksomhedens mål med det, verden har brug for – en kompetence du kan bruge aktivt overfor dine interessenter.

Indhold:

 • Personlig afklaring
 • Mål, målgruppe, motivation og metode
 • Retorik
 • Det at træde i karakter – opgave, rolle og personlighed
 • Audiovisuelle virkemidler
 • Nonverbal kommunikation
 • Personlig formidling og kommunikationstræning
 • Executive presence

Workshop seks deltagere:
Forud for workshoppen har du en afklarende samtale med instruktøren om dine behov og forventninger. Du vil få en spørgeguide, der hjælper dig med at sammensætte en præsentation, du kan arbejde med på selv workshoppen. Varighed 30 minutter.
På selve workshoppen træner du og får feedback på din case og personlige kommunikationsstil. Varighed to dage.
En måned efter workshoppen afvikles en individuel opfølgnings med instruktøren, hvor din præsentation bliver optaget på video og gennemgået. Varighed to timer.

Pris 10.000 kr. eksklusiv moms.

Individuelt forløb:
Forløbet strækker sig over et kvartal eller et halvt år.
Efter en afklarende samtale planlægger du forløbet med instruktøren, hvor tit I skal mødes, og hvordan det skal foregå. Sessioner forløber typisk over to-tre timer.
Der vil være mulighed for at få en personlig adfærdsprofil som del af forløbet.
Udover individuelle træningssessioner kan instruktøren overvære præsentationer eller møder, som danner udgangspunkt for feedback. Der kan også indgå videooptagelser, som du modtager feedback fra.

Pris lille pakke, tre måneder, 15 timer, fem sessioner, 25.000 kr. eksklusiv moms.
Pris stor pakke, seks måneder, 30 timer, 10 sessioner, 45.000 kr. eksklusiv moms.

Kursus i præsentationsteknik Med gennemslagskraft

Ikke flere middelmådige præsentationer - Bliv set hørt og husket, så vigtig viden ikke går tabt

På kursus i præsentationsteknik med gennemslagskraft arbejder du med det, der er vigtigt for at brænde igennem med dine præsentationer. Hvad enten det er en generel statusopdatering eller en præsentation af nogle banebrydende produkter, vil du blive i stand til at fange folks opmærksomhed på det, du formidler.

Måske tænker du, at emnet er umuligt at gøre interessant, eller at du ikke egner dig specielt til at fremlægge et stof, så folk gider høre efter, men på kurset her får du et nyt syn på præsentation – inspiration til at komme videre.

Fokus vil først og fremmest være på konkret træning, men du får også styr på teorien bag.

På kursus i præsentationsteknik med gennemslagskraft lærer du at skrue din præsentation sammen fra start til slut og får værkstøjerne til at vurdere, hvilke virkemidler du har brug for. Du lærer at fremstå mere nærværende, autentisk, levende og naturlig og at bruge dig selv og dit engagement til at ’vække’ publikum.

Vigtigst af alt får du feedback på, hvordan du virker foran et publikum, så du får mulighed for at fremstå mere sikker og med mere personality.

Vi kommer til at arbejde med…

 • Personlig gennemslagskraft – Hvordan du får folk til at lytte til dig
 • Nyhedstrekanten – Start med det vigtigste først
 • Storytelling –  Hvordan du tryllebinder dit publikum
 • Autenticitet – Hvordan du kommunikerer troværdigt
 • Nærvær – Fra at være interessant til at være interesseret
 • Nervøsitet – Hvordan du styrer den, så den ikke styrer dig
 • Kropssprog – Hvordan du får et levende og naturligt kropssprog
 • Mnemoteknik – Få styr på, hvad du skal sige og i hvilken rækkefølge
 • Appelformerne – Hvordan du taler til både hovedet, hjertet og kroppen
 • Stemmeføring – Hvordan du skaber tillid og sympati med din stemme
 • Dramaturgi – Hvordan du forvandler din præsentation til en ’Turnpager’
 • PowerPoints – Brug dem, så de bliver en forlængelse af dig – ikke omvendt
 • Improvisation – Hvordan du håndterer det uventede og udnytter det til din fordel

Workshop, seks deltagere:
Forud for workshoppen har du en afklarende samtale med instruktøren om dine behov og forventninger. Du aftaler hvilken præsentation der vil være relevant for dig at arbejde med på workshoppen. Varighed 30 minutter.
På selve workshoppen vil du træne og få feedback på din case og din personlige kommunikationsstil.
Dag 1 har fokus på, at du får en grundig feedback på din personlige kommunikation og præsentation.
På dag 2 laver du igen din præsentation med justeringer. Her vil instruktøren arbejde med at kvalificere din performance yderligere. Varighed 2 dage.
En måned efter workshoppen afvikles en individuel opfølgningsseance med instruktøren, hvor din præsentation bliver optaget på video og gennemgået. Varighed 2 timer.
Pris 9.500 kr. eksklusiv moms.

 

Individuelt forløb:
Forløbet strækker sig over et kvartal eller et halvt år.
Efter en afklarende samtale planlægger du forløbet med instruktøren, hvor tit I skal mødes, og hvordan det skal foregå. Sessioner forløber typisk over 2-3 timer.
Udover individuelle træningssessioner kan instruktøren overvære præsentationer, som danner udgangspunkt for feedback. Der kan også indgå videooptagelser, hvor du får feedback.

Pris lille pakke, 3 måneder, 15 timer, 5 sessioner, 19.500 kr. eksklusiv moms.
Pris stor pakke, 6 måneder, 30 timer, 10 sessioner, 39.500 kr. eksklusiv moms.

Den vanskelige samtale

Det kræver sin leder at være tydelig og konstruktiv

 Evnen til at sætte ord på det, der ikke fungerer og skabe varige forbedringer er en kunst, som mange ledere føler sig udfordret omkring. På dette kursus får du de værktøjer, den sparring og træning, som lige netop du har brug for. På kurset vil du opleve, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på den vanskelige samtale uden at den gensidige respekt mellem medarbejder og leder lider skade. Ligesom du ikke kan læse dig til at lære at cykle, kan du heller ikke lære at afvikle den vanskelige samtale uden træning.

Derfor henvender dette kursus sig til dig, som har lyst til at tage tyren ved hornene og udvikle din evne til at få det bedste ud af dine medarbejdere. Du kommer til at træne den vanskelig samtale med en professionel erhvervsskuespiller og får feedback af instruktørerne på kurset.

Du får mulighed for at få kendskab til forskellige typer af vanskelige samtaler som Feks:

 • Faldende performance
 • Samarbejdsudfordringer
 • Fraværende engagement
 • Stigende sygefravær
 • Uhensigtsmæssig kommunikation

Til dig som til dagligt har et ledelsesansvar og har lyst til at skabe endnu bedre resultater gennem dine medarbejdere. Du ser dine medarbejdere som din vigtigste ressource og er optaget af at skabe sammenhængskraft i din organisation. Du er enten ny leder, som har brug for kendskab til, hvordan du tackler udfordrende situationer med dine medarbejdere. Eller du er erfaren leder, som forstår værdien af at kunne udvikle de kommunikative kompetencer hos medarbejdere med høj faglighed.

Hvad du får ud af kurset

 • Du træner din evne til at håndtere vanskelige samtaler
 • Du bliver opmærksom på din personlige kommunikationsstil, dine styrker og udviklingsområder
 • Du skærper din evne til at udvikle dine medarbejderes potentiale
 • Du får en værkstøjskasse, der kan støtte dig i at gennemføre konstruktive samtaler

Hvad din organisation får

En organisation med dygtige personaleledere har øget opmærksomhed på at få ændret uhensigtsmæssig adfærd i tide. Med en mere tydelig, konsekvent og respektfuld ledelsesstil, der bidrager de til trivsel og effektivitet på arbejdspladsen. En organisationen med en god ledelseskultur er i stand til at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere.

Indhold:

 • De syv kommunikative værktøjer og grundkompetencer
  • Din forberedelse, Hvilke overvejelser er vigtige?
  • Din samtale. Hvilken type samtale er der tale om? Regulering, afvikling eller udvikling?
  • Din medarbejder. Primadonna, Go Getteren, Pragmatikeren, Lønmodtageren?
  • Din tilrettelægning. Samtalens opbygning
  • Din kontakt. Medspiller, modspiller eller pass-spiller
  • Din krop. Kroppen som instrument
  • Dit sprog. Sproglige faldgrubber og guldgrubber

Workshop, seks deltagere:
Forud for workshoppen har du en personlig samtale med instruktøren omkring dine behov og forventninger. Du vil i samarbejde med instruktøren finde nogle relevante cases at arbejde med på workshoppen.
På selve workshoppen vil du træne samtaleteknik med dine medkursister og blive introduceret til lytte- og spørgeteknik. Du vil også få feedback og blive trænet i din nonverbale fremtoning.
En måned efter workshoppen afvikles en individuel opfølgning med instruktøren, hvor du træner dine cases gennem rollespil. Disse bliver optaget på video, og du analyserer dem sammen med instruktøren.
Pris 9.500 kr. ekskl. moms.

Individuelt forløb:
Forløbet strækker sig over et kvartal eller et halvt år.
Efter en afklarende samtale planlægger du forløbet med instruktøren, hvor tit I skal mødes, og hvordan det skal foregå. Sessioner forløber typisk over 2-3 timer.
Udover individuelle træningssessioner kan instruktøren overvære de samtaler, som danner udgangspunkt for feedback. Der kan også indgå videooptagelser, som du får feedback på.
Pris lille pakke, 3 måneder, 15 timer, 5 sessioner, 19.500 kr. ekskl. moms.
Pris stor pakke, 6 måneder, 30 timer, 10 sessioner, 39.500 kr. ekskl. moms.

Temadag med forumteater

VI TILRETTELÆGGER EN DAG MED FORUMTEATER –
EN INTERAKTIV FORESTILLING, DER INVOLVERER OG ENGAGERER

Gennem et teaterstykke, skrevet specielt til jer, spejler vi jeres virkelighed og inddrager jer i løsningen. Et budskab har nemlig en større effekt og huskes bedre, når det bliver formidlet gennem oplevelser, og deltagerne får større ejerskab på processen, når de involverer sig i problemstillingen i stykket. Forumteater giver en fælles referenceramme for alle deltagerne og åbner op for aha-oplevelser. Vi tager udgangspunkt i de fokuspunkter, der vedrører netop jeres virksomhed, og spiller det for jer med professionelle skuespillere.

Forumteater er ideelt til personaledage og større arrangementer og kan sammensættes med andre aktiviteter som for eksempel workshops, gruppeopgaver o.l. I kan med fordel bruge en temadag med forumteater til at sætte fokus på forandringer, teamsamarbejde, kundeservice, konflikthåndtering, intern kommunikation, værdier, ledelse, salg og mange flere emner.

En temadag med forumteater giver jer:

 • Et fælles billede af verden
 • En mulighed for alle i virksomheden for at føle sig hørt
 • En sjov, fælles oplevelse, der sætter fokus på, hvor I skal hen, og hvordan I ved fælles hjælp når jeres mål for virksomheden
 • Mulighed for at afprøve forskellige løsninger i et ufarligt, fiktivt univers
 • Involvering og ejerskab omkring, hvad der er vigtigt for lige netop jeres virksomhed
 • En fælles oplevelse, der taler til alle sanser, hvor I kan genkende jer selv
 • Indsigt og forståelse for hvordan I hver især kan gøre en forskel