Kursus i Ledelses- kommunikation

KURSUS I LEDELSESKOMMUNIKATION ER FOR DIG, DER VIL GØRE ET ENDNU STØRRE INDTRYK SOM LEDER

På dette kursus i ledelseskommunikation opgraderer du din evne til at kommunikere med alle på arbejdspladsen. Du styrker din evne til at motivere andre og opnår mere synlighed som leder.

Du kan være nok så fagligt dygtig og strategisk og organisatorisk kompetent, men det er dig som person og din evne til at få andre til at følge dig, der skal bære dig det sidste stykke, så du går fra at være god til at blive fantastisk. Du kommer ikke udenom at investere dig selv i din kommunikation, hvis du skal motivere andre. Kolleger og medarbejdere skal kunne mærke, hvem du er, og hvad du vil for at lade sig forføre. Vi vil alle gerne smittes og motiveres af entusiasme, målsætning og personlighed. Du skal også være i stand til at kunne mærke din målgruppe ( fx medarbejdere, kolleger, samarbejdspartnere og kunder), så du ved, hvordan de forstår dine budskaber. Ikke alle forstår budskaber på samme måde, så hvordan rammer du rigtigt med dit budskab? Kan du kommunikere som en stærk leder, vil andre følge dig, fordi de ikke kan lade være  -ikke fordi de skal.

Det får I bl.a. på kursus i ledelseskommunikation:

 • Indsigt i psykologi og adfærd
 • Læring om de forskellige typer indenfor menneskelig adfærd
 • Svar på, hvordan du virker på andre, når du kommunikerer
 • Flere redskaber til at skabe motivation hos andre
 • Viden om hvordan I kommunikerer både med hjerne, hjerte og krop
 • Redskaber til at finde ind til de dybere målsætninger
 • Indsigt i hvordan man som leder bringer sin personlighed mere i spil

Kursus i præsentationsteknik Med gennemslagskraft

Hvis vi ikke udvikler os, dør vi!

SEND DINE BUDSKABER UD OVER RAMPEN, SÅ FOLK HUSKER DIG OG DET, DU HAR AT SIGE.

På vores kursus i præsentationsteknik med gennemslagskraft lærer du at kommunikere dine budskaber effektivt, karismatisk og troværdigt.

Præsentationer behøver ikke at være vindtørre fremlæggelser af fakta og informationer. Du kan lære at være afslappet og mere karismatisk og få dine modtagere til at både lytte, forstå og huske dine ord.
Måske har du lidt nervøsitet at slås med. Måske føler du dig kejtet og utilpas foran mere end tre personer, eller måske er du faktisk ret god til det der med at præsentere men trænger til lidt ny inspiration og at se dig selv fra en ny vinkel.

Dette er et kursus, hvor kursisterne får masser af træning og konstruktiv feedback, og hvor du får nye redskaber med hjem fra bl.a. skuespillerens redskabskasse.

Det lærer du på præsentationsteknik med gennemslagskraft:

 • Du lærer at kommunikere klart og tydeligt
 • Du får dramaturgiske værktøjer til opbygning af din præsentation
 • Du lærer at tackle nervøsitet
 • Du træner din kontakt med publikum
 • Du lærer at arbejde bevidst med et levende kropssprog og stemme
 • Du får øjne udefra på, hvordan du virker på andre
 • Du udvikler din evne til at agere under pres – får løftet din selvtillid
• Du lærer hvordan du motiverer dine tilhørere og giver dem ‘det lille ekstra’
 • Du opnår større autenticitet og nærvær i din fremtoning

Mundtlig kommunikation

Godt samarbejde og gode relationer er essentielle faktorer på vejen til optimal trivsel på arbejdspladsen, og trivsel er ensbetydende med større motivation til at bære virksomheden frem i samlet flok.

Ingen orker at kigge ud over egen næse, hvis det knirker for meget i kommunikationen mellem leder og medarbejder, de forskellige teams og afdelinger, indbyrdes i ledergruppen eller blandt medarbejderne. Der er næsten altid nogen på arbejdspladsen, som vi ikke ’kan med’, når vi skal, og vi kan alle lære at arbejde godt sammen med personer, der er anderledes end os selv.

På vores kursus i mundtlig kommunikation får I værktøjerne til at skabe bedre kommunikation og samarbejde arbejdspladsen. I kommer om bag psykologien og den menneskelig adfærd og lærer teknikker til at optimere relationer via samarbejdsøvelser og teori. Vi bygger ofte rollespil med skuespillere ind i kurset. På den måde får deltagerne mulighed for at opleve konkrete situationer og ser, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Det får du på kursus i mundtlig kommunikation:

 • Konkrete eksempler via rollespil med skuespillere
 • Aha-oplevelser via samarbejdsøvelser
 • Forbedret evne til samarbejde
 • Redskaberne til at skabe motivation hos dig selv og andre
 • Viden om hvordan du kommunikerer både med hjerne, hjerte og krop
 • Fælles mål for hverdagen og en adfærd der støtter op omkring det.
 • Evnen til konstruktivt at give og modtage feedback

I samarbejde med kunderne skræddersyer jeg det helt rigtige kursus til virksomheden.

Teamudvikling

Fordi du er fagligt dygtig, betyder det ikke, at du er god til at lede mennesker – men det kan heldigvis læres
Ledercoaching vil sætte fokus på følgende:
Dine værdier som menneske og leder. Det der definerer vores adfærd og handlinger bunder i dine dybere menneskelige behov og personlige værdier. Tit er vi ikke bevidste om, hvad de er, og vores handlinger stemmer derfor ikke overens med det, vi egentlig gerne vi have. Det får du klarhed over
Hvad du som leder unikt kan bidrage til, som andre har brug for. Hvad kendetegner dine ledelseskompetencer? Mange definerer sig selv gennem faglighed, men undersøgelser viser, at det er kombinationen af baggrund, personlighed og faglighed, der skaber den dynamiske cocktail, som skaber resultater. Du finder ud af, hvad din særlige cocktail består af, og hvordan du udnytter den bedst. Dit talent er også tit din største fjende, hvis du ikke bruger med omtanke.
Ledelseskommunikation – din stil, krop og stemme skaber dine resultater. Dit kropssprog er en direkte forlængelse af din tilstand og intention. Sommetider kommer du til at afsløre sider af dig selv, der kan skabe et mismatch, som ikke tjener det, du forfølger. Du får her en

Temadag med forumteater

VI TILRETTELÆGGER EN DAG MED FORUMTEATER –
EN INTERAKTIV FORESTILLING, DER INVOLVERER OG ENGAGERER

Gennem et teaterstykke, skrevet specielt til jer, spejler vi jeres virkelighed og inddrager jer i løsningen. Et budskab har nemlig en større effekt og huskes bedre, når det bliver formidlet gennem oplevelser, og deltagerne får større ejerskab på processen, når de involverer sig i problemstillingen i stykket. Forumteater giver en fælles referenceramme for alle deltagerne og åbner op for aha-oplevelser. Vi tager udgangspunkt i de fokuspunkter, der vedrører netop jeres virksomhed, og spiller det for jer med professionelle skuespillere.

Forumteater er ideelt til personaledage og større arrangementer og kan sammensættes med andre aktiviteter som for eksempel workshops, gruppeopgaver o.l. I kan med fordel bruge en temadag med forumteater til at sætte fokus på forandringer, teamsamarbejde, kundeservice, konflikthåndtering, intern kommunikation, værdier, ledelse, salg og mange flere emner.

En temadag med forumteater giver jer:

 • Et fælles billede af verden
 • En mulighed for alle i virksomheden for at føle sig hørt
 • En sjov, fælles oplevelse, der sætter fokus på, hvor I skal hen, og hvordan I ved fælles hjælp når jeres mål for virksomheden
 • Mulighed for at afprøve forskellige løsninger i et ufarligt, fiktivt univers
 • Involvering og ejerskab omkring, hvad der er vigtigt for lige netop jeres virksomhed
 • En fælles oplevelse, der taler til alle sanser, hvor I kan genkende jer selv
 • Indsigt og forståelse for hvordan I hver især kan gøre en forskel

Kursus i kundeservice

KURSUS I KUNDESERVICE MED BÅDE TEORI OG KONKRET TRÆNING

På vores kursus i kundeservice lærer du, hvordan du gør dine kunder gladere. I får helt konkrete værktøjer gennem træning på dette kursus, så kunderne får det der lille ekstra, der gør, at de anbefaler jer videre

Som kunde oplever vi somme tider at få en behandling, som på overfladen ikke fejler noget, men der er alligevel et eller andet, der ikke føles rigtigt, og derfor vælger vi at gå til konkurrenten. Kommunikationen og adfærden er for glat, for korrekt, for pæn eller for intetsigende. God kundeservice handler om – ud over at give kunden det de har brug for – at give det lille ekstra, der ikke koster dig noget, men gør den store forskel for kunden. Så er det, det bliver sjovt at give god kundeservice.

På kurset i kundeservice kommer du til at arbejde med praktiske cases. Du kommer til at sidde overfor en skuespiller, der kan skrue på sine knapper, så du får lige præcis den udfordring, du har brug for.

Det får I på kursus i kundeservice:

 • Indsigt og træning i hvordan du taler en ophidset kunde ned på jorden
 • Større evne til at lytte, forstå og anerkende
 • Redskaber til at matche kunden og gøre dem tryggere igennem samtale
 • Indsigt i personlighedstyper, der giver flere muligheder for forståelse og handling
 • Redskaber til at skabe en god atmosfære
 • Evnen til at skabe den personlige samtale, der gør, at kunden føler sig speciel